Absolventi

Úspěch DGS je založený na výkonech našich zaměstnanců. Našim cílem je trvale investovat
do vzdělávání a školení našich zaměstnanců, podpora mladých a našich učňů po úspěšném absolvování jejich závěrečné zkoušky a nabídnout jim patřičné kariérní uplatnění.

Vzdělávání učňů je pro DGS velmi důležité. Velice nás těší dávat mládistvím do života dobré a solidní vzdělání. Velice nám záleží na tom, aby učňové své získané vědomosti a zkušenosti mohli jako vyučení zaměstnanci v budoucnu využít u nás ve společnosti. Proto ponecháváme patřičná pracovní místa a postupové šance otevřené. Všechny u DGS nabízené učňovské profese dbají na široké a solidní vzdělání. Učňové například pravidelně podle rozvrhu střídají týmy oddělení, aby získali celistvý přehled o celém výrobním procesu. Samozřejmostí pak je, že se o učně v každém týmu stará zkušená zodpovědná osoba.


Profese

Nabízíme rozmanité možnosti specializací


Praxe

Pro praxe ve slévárně spolupracujeme s Profesním-, Studijním- a Kariérním poradenstvím kantonu St. Gallen.
V případě zájmu se prosím obraťte na burzu učňovských míst.


V roce 2016 jsem ukončil učňovskou profesi jako dospělý. Při mé kariéře mě DGS velmi podpořilo
a rozvíjelo mé vědomosti pomocí vzdělávání dospělých. Každý den mě těší, být součástí DGS.
Již od samého začátku jsem byl fascinován rozmanitostí této profese.
Ilir Perdeda
Slévač
DGS Druckguss Systeme AG

Učňovská místa

Těšíme se na Vaše kompletní uchazečské podklady! Tyto obsahují motivační dopis, životopis a Multicheck stejně jako vysvědčení posledních tří let. Brzy se Vám ozveme.