Oslovila Vás naše společnost?

Pak se těšíme na Vaše uchazečské podklady.

DGS Švýcarsko
Pamela Widmann
Vedoucí personálního oddělení
+41 71 313 88 59 p.widmann@dgs-druckguss.com
DGS Česká republika
Michal Mocek
Vedoucí personálního oddělení
+420 482 429 742 m.mocek@dgs-druckguss.com
DGS Čína
Lucy Li
Vedoucí personálního oddělení
+86 20 8498 2448 ext. 101 l.li@dgs-druckguss.com

Hodnoty & Kultura

Firemní kultura je u DGS založena na společných hodnotách, které jsou nezávislé na funkci
a lokalitě všech zaměstnanců v každodennním životě a tvoří jádro naší společnosti.

Firma

  • Kvalita: DGS dodává švýcarskou kvalitu po celém světě
  • Zaměření na zákazníka: DGS zná a splňuje potřeby zákazníků

Tým

  • Závaznost: Stojíme si za svým slovem
  • Agilnost: Konáme rychle a pružně

  • Důvěra: Vytvářím a zachovávám důvěru
  • Iniciativa: Jednám proaktivně a zodpovědně

Úspěch nebo neúspěch společnosti nezávisí pouze na daných rámcových podmínkách, spíše na jádru společnosti a jejích hodnotách. Z toho vzniklá firemní kultura ovlivňuje jednání a podporuje současně motivaci, inovace a připravenost
ke změně. Ta se odráží formou loajality
a mimořádného nasazení.
Olivier Bloch
Vedoucí rozvoje společnosti
DGS Druckguss Systeme AG