Hodnoty & Kultura

Firemní kultura je u DGS založena na společných hodnotách, které jsou nezávislé na funkci
a lokalitě všech zaměstnanců v každodennním životě a tvoří jádro naší společnosti.


Úspěch nebo neúspěch společnosti nezávisí pouze na daných rámcových podmínkách, spíše na jádru společnosti a jejích hodnotách. Z toho vzniklá firemní kultura ovlivňuje jednání a podporuje současně motivaci, inovace a připravenost
ke změně. Ta se odráží formou loajality
a mimořádného nasazení.
Olivier Bloch
Vedoucí rozvoje společnosti
DGS Druckguss Systeme AG