Oslovila Vás naše společnost?

Pak se těšíme na Vaše uchazečské podklady.

DGS Švýcarsko
Sasa Colic
Vedoucí personálního oddělení
+41 71 313 88 52 s.colic@dgs-druckguss.com
DGS Česká republika
Michal Mocek
Vedoucí personálního oddělení
+420 482 429 742 m.mocek@dgs-druckguss.com
DGS Čína
Lucy Li
Vedoucí personálního oddělení
+86 20 8498 2448 ext. 101 l.li@dgs-druckguss.com

Hodnoty & Kultura

Firemní kultura je u DGS založena na společných hodnotách, které jsou nezávislé na funkci
a lokalitě všech zaměstnanců v každodennním životě a tvoří jádro naší společnosti.

Tým

  • Spolupráce: Podílej se na týmové práci
  • Komunikace: Komunikuj otevřeně, upřímně a závazně
  • Důvěra a zodpovědnost: Rozděl kompetence, schopnosti a dávej důvěru

  • Zdraví: Vnímej své potřeby
  • Rodina: Ponechej si roznováhu mezi zaměstnáním a soukromým životem
  • Připravenost: Ukaž připravenost k výkonu, spolupráci a učenlivosti

Firma

  • Zaměření na zákazníka: Pracuj na své budoucnosti inovacemi
  • Zaměření na zákazníka: Orientuj se potřebami zákazníků prostřednictvím profesionálního chování a kvality produktů
  • Kvalita: Zajisti vysokou kvalitu produktů a procesů a snaž se o trvalá zlepšení

Úspěch nebo neúspěch společnosti nezávisí pouze na daných rámcových podmínkách, spíše na jádru společnosti a jejích hodnotách. Z toho vzniklá firemní kultura ovlivňuje jednání a podporuje současně motivaci, inovace a připravenost
ke změně. Ta se odráží formou loajality
a mimořádného nasazení.
Olivier Bloch
Vedoucí rozvoje společnosti
DGS Druckguss Systeme AG