Tavení

Surový materiál lze rozlišit na slitiny hliníku a magnézia. U všech materiálů se používá rovnoměrné tavení, pečlivé čištění taveniny a přesné dodržení předepsaných prvků slitiny,
které má rozhodující vliv na licí kvalitu odlitku.

Proces

Hliník se nataví v hlavní plynnové tavící peci při cca. 760 stupních. Po příslušné kontrole kvality se přeplní tavenina do transportní předehřáté pánve a pečlivě se vyčistí. Vysokozdvižný vozík převeze vyčištěnou taveninu k jednotlivým licím strojům a naplní se do dávkovací pece. V ní se udžuje tekutá slitina při konstantní teplotě ca. 700 stupňů. Nastavením na licím stroji se nadávkuje tekutá slitina
a pomocí stlačeného vzduchu se dávka slitiny dostane do licí komory. Procesní parametry jako je teplota taveniny a množství dávky se kontrolují online
a v případě potřeby se elektricky přenastaví.

Surový materiál magnézia se naproti tomu nataví přímo elektricky v rámci licí buňky. Z vícestupňové rozdělené tavící a dávkovací pece se magnézium pomocí čerpadel nadávkuje do licí komory. To následuje z důvodu reaktivity tekutého magnézia pod ochranným plynem a za dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů pro zařízení a obsluhu.

Slitiny

Hliník
Magnézium
226 - AlSi9Cu3(Fe)Z
AZ91
230 - AlSi12
AMZ40
231 - AlSi12(Cu)
AM50
239 - AlSi10Mg(Fe)
Strukturální lití - AlSi10MnMgSr