Elektromobilita

Nové technologie a přísnější zákonné povinnosti se zřetelem na emise škodlivin zrychlují vývoj elektromobility. S naší kompetencí strukturálního lití nabízíme individuální řešení okolo aplikací mobility.

Několik příkladů