Bezpečnost & Zdraví

Hlavním aspektem veškerých podnikových aktivit je bezpečnost práce a zdraví a patří k našim vytyčeným cílům. Splňujeme relevantní zákony a předpisy s ohledem na bezpečnost práce
a zdraví našich zaměstnanců a zaměstnankyň. Provádíme proto veškerá nutná opatření.

Náš závazek za bezpečnost & zdraví

  • Ve všech lokalitách je veden certifikovaný Management systém bezpečnosti práce a zdraví podle OHSAS 18001:2007
  • Základem k tomu je oborové řešení svazu švýcarských sléváren (GVS), které zabezpečuje použití v praxi. 
  • Bezpečnost práce a zdraví je hlavním úkolem každého nadřízeného na všech úrovních.
  • Cílenými školeními a informovaností všech zaměstanců a zaměstnankyň podporujeme povědomí o pracovní činnosti v souladu s bezpečností práce a zdraví, to i s ohledem na nepodnikové úrazy. 
  • Každý zaměstnanec a zaměstnankyně jsou povinni si uvědomit zodpovědnost za sebe sama ve své práci/funkci a nese podíl k povědomí
    a ochraně zdraví a bezpečnosti, zvláště i v případě nepodnikových úrazů.

Ochrana zdraví našich zaměstnanců je náš nejdůležitější cíl a bezpečnost má nejvyšší prioritu.