Filozofie společnosti

DGS je globální vývojář a mezinárodní výrobce komplexních komponentů tlakového lití
a systémových řešení ze slitin hliníku a magnézia. DGS obhajuje svojí pozici jako inovativní průkopník technologií, spolehlivý partner a vývojový a sériový dodavatel pro zákazníky
a kooperace. Mimo toho se zavazujeme dodržovat platné zákony, specifické ekologické předpisy a také bezpečnostní nařízení.

Společné cíle

  • Nadšení zákazníci skrze nulový výskyt chyb.
  • Přesvědčivým partnerem pro zákazníky díky projektovému managementu a dobře fungující logistice.
  • Přátelský vztah k našim externím a interním zákazníkům, dodavatelům, sousedům a úřadům s cílem vyrábět optimální produkty.
  • Projevovat uznání vůči všem zaměstnancům a vytvořit tak otevřené prostředí s vzájemnou důvěrou, upřímně a závazně komunikovat.
  • Jako atraktivní zaměstnavatel nabízet zajimavé a všestranné úkoly s vysokou úrovní samostatnosti a volným prostorem k osobní iniciativě.
  • Zaměstnanci, kteří patří ve své práci k nejlepším. To vyžaduje kvalitu a spolehlivost v pracovním životě, vnášet znalosti a nápady pro stálé zlepšení a ochota se aktivně a konstruktivně zabývat změnami.
  • Bedlivé zachazení s bezpečností a zdravím našich zaměstnanců skrze patřičné vytvoření pracovních míst a procesů.
  • Bezpečné a stabilní procesy, které mají za cíl bezpečný produkt.
  • Vytvářet cíle s ohledem na kvalitu, životním prostředí, bezpečnost práce a zdraví, které sledujeme a dosáhujeme.
  • Ekologická výroba našich produktů prostřednictvím úsporného využití strojů, provozních tekutin a energií.

Cíle jako nejvyšší výkony v oblastech kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a zdraví dosahovat stálým zlepšením. To jsou vedle cílů naší společnosti nejdůležitější základy, které musíme se vší silou sledovat a ke kterým se zavazuje management, vedoucí a zaměstnanci.Norbert Gassenhofer
Zástupce Vedoucího kvality
DGS Druckguss Systeme AG