Udržitelnost

Kvalita v nejvyšší míře a moderní myšlení odráží náš na proces zaměřený, integrovaný Management systém podle norem IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 und OHSAS 18001:2007. Přesně rozpoznat očekávání našich zákazníků, je zaznamenat a splnit v nejvyšší míře v každém procesu – to je střed zájmu našeho počínání.


Management kvality a životního prostředí

Každý proces v DGS je ovlivněn strategií nulového výskytu chyb. Již ve fázi plánování analyzujeme veškerá možná rizika s ohledem na jejich pravděpodobnost a jejich působení, tak aby každý procesní krok vykazoval minimální možnosti vzniku chyb. Přitom zpracováváme jak naše projektové plány stejně jako plány managementu kvality podle standardů APQP a RGA.

V probíhajícím procesu zaručujeme prostřednictvím nejmodernějších 3D-měřících strojů a vlastní laboratoře analýzy rentgenu, spektrometru, těsnosti
a pevnosti konstantní kvalitu materiálu a výroby. S pomocí FMEA a jednoznačnými postupy zásahu se nám daří včas rozpoznat případné odchylky
a jejich následky, a proto je můžeme snížit na minimum.

Významné investice do výzkumu a vývoje, sehraný systém zlepšovacích návrhů tak jako náš certifikovaný Management systém kvality a životního prostředí ručí zato, že se tradiční kvalita DGS stále zlepšuje.

Ochrana klimatu hraje pro DGS důležitou roli. Ve všech lokalitách provádíme certifikovaný Management systém životního prostředí, který neustále rozvíjíme spolu s našimi zákazníky, dodavateli a úřady.