Přehled lokalit

DGS Druckguss Systeme AG je celosvětově působící společností se sídlem v St. Gallen.
Máme široké zkušenosti z více než sta leté výroby a ovládáme různé procesy tlakového lití
od strukturálního lití hliníku až po tlakově těsné díly a tenkostěnné díly z magnézia.

Naše centrální poloha v Evropě jako i naše flexibilní výrobní kapacity v lokalitách Švýcarska, České republiky a Číny nám dovolují rychlou výrobu
od malého počtu kusů až po velkosérie dle potřeb zákazníka. S pomocí našich partnerů jsme schopni také pokrýt speciální potřeby regionu států NAFTA.