Portrét

DGS Druckguss Systeme AG je celosvětově působící společností se sídlem v St. Gallen.
Jsme bývalou slévárnou firmy Bühler AG a díky širokým zkušenostem z více než padesátileté výroby ovládáme různé procesy tlakového lití. Na rychle se měnícím trhu je přizpůsobivost žádaná. Zažijte v následujícím image ukázce DGS zblízka.


V posledních letech jsme se intenzivně zaměřili na naši hlavní obchodní činnost, tlakové lití hliníku a magnézia. Odráží se tak naše strojní vybavení,
ale i naše úsilí nabídnout veškeré služby a postupy napříč procesním řetězcem pro naše hlavní produkty.

Kompetence

 • Nabízíme systémová řešení s vývojem materiálu, produktu a procesu
 • Tlakové lití, tepelné zpracování, obrábění, montáž a povrchová úprava
 • 50 strojů tlakového lití od 250 do 3200 t uzavírací síly

Produkty

 • Odlitky tlakového lití z hliníku a magnézia
 • 95% automobilového průmyslu, 5% strojního a spotřebního zboží
 • Díly strukturální, převodovek, řízení a agregátů

Slitiny

Hliník
Magnézium
226 - AlSi9Cu3(Fe)Z
AZ91
230 - AlSi12
AMZ40
231 - AlSi12(Cu)
AM50
239 - AlSi10Mg(Fe)
Strukturální lití - AlSi10MnMgSr

Lokality

 • St. Gallen, Švýcarsko: od roku 1950, sídlo společnosti, centrum R&D, výroba dílů z hliníku a magnézia, kompetenční centrum strukturálního lití
 • Liberec, Česká republika: od roku 1999, výroba dílů z hliníku (včetně strukturálního lití)
 • Nansha, Čína: od roku 2007, výroba dílů z hliníku (včetně strukturálního lití) a magnézia stejně jako montáž systémů ručních brzd

Zaměstnanci

 • 1’240 zaměstnanců (Švýcarsko 480, Česká republika 460, Čína 300)
 • Centrální funkce ve Švýcarsku
 • Celosvětově působící projektové týmy