Konstrukce nástrojů

Vývoj a výroba nástrojů probíhá buď v rámci společnosti nebo v úzké spolupráci s našimi dodavateli. Kromě toho máme úzkou spolupráci s externími vývojáři, univerzitami, vysokými školami a výzkumnými institucemi. V naší vlastní nástrojárně jsme schopni pokrýt vlastní potřebu nástrojů stejně jako pohotově reagovat na specifické situace a potřeby.

Služby

  • 3D-konstrukce nástrojů
  • Modelování vtoku a simulace
  • Simulace vyplnění a ztuhnutí ve formě
  • Simulace pnutí a deformace materiálu
  • Simulace zchlazení pro tepelné zpracování
  • FEM výpočty
  • NC programování
  • Kompletní výroba nástrojů
  • Prvotní odlití za sériových podmínek