Vývoj slitin

Brzké zapojení našich zákazníků do vývojového procesu umožňuje volbu vhodné slitiny
pro potřebné mechanické vlastnosti. Lze se tak vyhnout nežádoucím vlivům v sériové výrobě.

Služby

  • Identifikace nejvhodnější slitiny pro specifické potřeby dílu
  • Realizace zkušebních programů s alternativními slitinami spolu s tepelným zpracováním
  • Vývoj nových slitin společně se zákazníkem za účelem zkoumámí materiálu
   a vlastností, simulace vhodného procesu tepelného zpracování a zchlazení

  Slitiny

  Hliník
  Magnézium
  226 - AlSi9Cu3(Fe)Z
  AZ91
  230 - AlSi12
  AMZ40
  231 - AlSi12(Cu)
  AM50
  239 - AlSi10Mg(Fe)
  Strukturální lití - AlSi10MnMgSr