Nákup

V zodpovědnosti k našim zákazníkům stojí vždy v popředí kvalita. Oddělení nákupu zajišťuje,
že nakoupené služby dodavatelů odpovídají specifikacím s ohledem na kvalitu, cenu a termín dodání. Proto přispění našich partnerů rozhoduje o naší konkurenceschopnosti a udržitelném úspěchu společnosti.

Management dodavatelů

DGS Druckguss Systeme AG je přední výrobce strukturálních dílů pro automobily a vynakládá ročně značnou částku výdajů skupiny k nákupu materiálu a služeb. Tímto jsou naši dodavatelé a oddělení nákupu důležitým základem pro úspěch společnosti. Přitom se DGS nezaměřuje jen
na výhodné nákupní podmínky, které jsou základem pro úspěšný nákup. Strategický management dodavatelů, vázání potřeb celé skupiny stejně
jako vypracování a implementace modelů partnerství a inovativních řešení nákupu jsou středem zájmu našeho počínání.

Se zkušenostmi a expertízou zaopatřujeme náš procesní a technologický management informacemi k vypracování nabídek a nakupujeme vše
od provozních materiálů až po komplexní služby subdodavatelů. Přitom jde s ohledem na aspekty rizik, kvality, času, nákladů a souladu se závazky
o zvolení správné nabídky. Proto rozpoznáváme inovativní, národní a mezinárodní dodavatele a optimalizujeme tak naše portfolio dodavatelů.
Mimo toho se intenzivně věnujeme stávajícím dodavatelům, abychom tak ještě zlepšili spolupráci. S rozvojem spolupráce s dovateli se má zlepšit kvalita stávajících dodavatelů, ale i umožnit šanci novým dodavatelům. I tímto procesním krokem se prezentujeme jako kooperativní partner
s jednoznačnými a pochopitelnými rozhodnutími pro naše dodavatele. Tento rozvoj spolupráce probíhá osobně a na základu společného dialogu.

Začlenění našich strategických dodavatelů do struktur společnosti a procesního vývoje je významnou součástí DGS. Snažíme se tak využít synergií, kvality a právních standardů stejně jako potřeb životního prostředí k zajištění celého dodavatelského řetězce. Spolehlivost, integrita a udržitelnost
jsou důležitými aspekty ve vztahu s našimi dodavateli. Usilujeme s našimi dodavateli o dlouhodobá partnerství a chováme se k nim otevřeně
a s respektem. Důležité je pro nás, aby nám dodavatelé dodávali bezvadnou kvalitu a dodržovali zákony, sociální standardy jako potřeby životního prostředí.

Máte zájem být naším dodavatelem?

Máte zájem o dlouhodobou partnerskou spolupráci?
Chcete zdolávat budoucí výzvy k oboustrannému prospěchu a zapojit k tomu všechny procesy?
Pak se informujte o možnostech úspěšné spolupráce s DGS Druckguss Systeme AG.  

V zodpovědnosti k našim zákazníkům stojí vždy
v popředí příslovečná DGS kvalita. Dodavetelé
jsou důležitým klíčem k našemu úspěchu -
jejich dodávky a služby jsou rozhodující
pro naši konkurenceschopnost a udržitelný
úspěch společnosti. Z toho důvodu vybíráme cíleně
naše dodavatele a úzce s nimi spolupracujeme.
Kurt Näf
Vedoucí nákupu
DGS Druckguss Systeme AG

Od našich partnerů očekáváme

  • Vysoký standard kvality
  • Konkurenceschopné podmínky
  • Flexibilitu a spolehlivost
  • Efektivní organizace a komunikace
  • Nejlepší servis a kontinuitu
  • Ochotu ke sdílení znalostí jako i inovací
  • Dodržování právních norem, především v oblastech korupce, bezpečnosti práce, životního prostředí a energií
  • Dodržování principů společenské odpovědnosti (udržitelnost)
  • Certifikovaný management kvality dle ISO 9001:2015 a další rozvoj podle normy IATF 16949:2016


Další dokumenty