Sociální angažovanost

Ochranou životního prostředí / klimatu, sociální a ekologickou přidanou hodnotou, ekologickými produkty, využitím obnovitelných energií a podpořením povědomí zaměstnanců přispíváme k tomu, aby se řešily společenské a ekologické problémy a posílila naši konkurenceschopnost.

Podporujeme

  • Obecně prospěšná sdružení
  • Ochranu klimatu
  • Udržitelný rozvoj se surovinami

Společenskou odpovědností se rozumí

  • Dodržování zákonů , oborových standardů a mezinárodních dohod (Corporate Governance und Compliance)
    • Vnímání sociálních, ekologické a ekonomické zodpovědnosti hlavních obchodních činností (Udržitelný management)
  • Společenská angažovanost, která přesahuje hlavní obchodní činnost (Corporate Citizenship).