Best Practices

Skrze trvalá zlepšení a aktivní přínos znalostí a nápadů našich zaměstnanců vznikají nové nápady pro produkty, procesy, materiály, kvalitu a bezpečnost práce.
DGS má již mnoho let silné, decentralizované lokality s různým historickým vývojem struktury, silnou zákaznickou základnu a technologie. Vzájemná výměna a využití Best-Practices se mohou jednotlivé lokality od sebe učit a tvoří společnou firemní kulturu.

Motivace zaměstnanců je přitom klíčová pro udržení znalostí a procesní stability našich produktů. Plochá hierarchie a přizpůsobivost zaměstnanců na všech stupních vytvaří velkou možnost a šance pro inovace v lokalitě Švýcarska.

Kreativita a nápady jsou podporovány a k tomu jsou zlepšovací návrhy včleněny do systémových programů školení.