Technologie & Inovace

Jako bývalá zkušební slévárna pro firmu Bühler AG mají inovace a neustálá zlepšení procesů pro nás velkou důležitost. Blízký kontakt k zákazníkovi není dán jen kvalitou a technologií, ale je pro nás samozřejmostí. Usilujeme o řešení, která našemu zákazníkovi nabízejí jak technickou, logistickou tak cenovou přidanou hodnotu.

Klíčové aktivity

  • DGS provádí technologický vývoj ve všech lokalitách pro produkty, procesy a materiály, který je koordinován ze sídla společnosti v St. Gallenu.Cílem je dovést nový vývoj co možná nejrychleji do sériové fáze a zavést jej ve všech lokalitách.
  • Pro udržení konkureceschopnosti investuje DGS ročně asi 10% z obratu do nových strojů a technologií a vlastní mezinárodní výzkumné a vývojové oddělení, které pohání inovace v úzké spolupráci se zákazníky.
  • Spolu s klíčovými zákazníky a dodavateli vyvíjíme a zkoušíme nové slitiny a procesy. V rámci naší organizace uskutečňujeme pravidelné workshopy k podpoře inovací a úzce spolupracujeme s univerzitami na praktických vývojových tématech a diplomových pracech.