Historie

Roku 1925 byla společností Bühler AG v Uzwilu založena slévárna jako "zkušební laboratoř" oddělení tlakového lití a roku 1950 přesídlila do lokality St. Gallen-Winkeln. V roce 1999 byla slévárna převzata firmou Von Roll Group a jejím následným prodejem v roce 2003 managementu a podnikatelům z regionu východního Švýcarska se etablovala jako DGS Druckguss Systeme AG.

Historie chronologicky


2017 I Plánování rozšíření závodu v Liberci
Zahájení rozšíření závodu v Liberci s SOP 2019
DGS zásadně rozvíjí výrobní závod v Liberci a rozšíří tímto krokem stávající možnosti procesního řetězce.

2015 I Rozšíření závodu v Liberci - výroba strukturálního lití
Uvedení do provozu výrobních linek pro karosářské díly
V roce 2015 byla lokalita v Liberci rozšířena další halou pro výrobu strukturálního lití a následných procesů. Tím začal obsáhlý přesun technologií ze Švýcarska do České republiky.

2013 I Výstavba nové „Greenfield lokality“ v Nansha, Číně s výrobou strukturálních dílů
DGS rozšiřuje novou slévárnou a licími stroji včetně potřebných následných procesů své výrobní kapacity v Číně.
Dne 22. listopadu 2013 byl slavnostně otevřen závod v Nansha za účasti zástupců automobilového průmyslu, partnerů, dodavatelů a také lokálních úřadů.

2012 I Změna ve vedení společnosti
Převzetí do rukou nového generálního ředitele

Po 25 letech ve vedení společnosti DGS Druckguss Systeme AG jako generální ředitel předává Alfred Lichtensteiger operativní vedení
do rukou Andrease Müllera.


2007 I Výstavba lokality v Číně, Nansha
Vstup na čínský trh
Výstavbou lokality v jižní Číně v Nansha, Guangzhou DGS zdůrazňuje svůj příslib spolu se svými klíčovými zákazníky ke globálnímu rozšíření na asijský trh.

2005 I Rozšíření výrobní haly Ost pro velké stroje tlakového lití v St. Gallenu / Zahájení výroby strukturálního lití
V roce 2005 byla zakoupena nová výrobní "hala Ost" a uzpůsobena jako slévarna pro velké stroje tlakového lití
Spolu s dílem Scharnierverstärkung pro Audi byla zahájena výroba strukturálního lití s příslušnými následnými procesy.

2003 I Osamostatnění společnosti managementem a podnikateli z regionu / Vývoj systému ruční brzdy pro VW
V roce 2003 se následkem restrukturalizace skupina Von Roll odloučila od obou závodů DGS ve Švýcarsku a Česká republice
Závody se pod vedením dvou předních průmyslových společností sloučily k DGS Druckguss Systeme AG. Ve stejném roce byl vyvinut
a uveden na trh systém ruční brzdy z magnézia pro VW (platforma PQ35).

2000 I Odprodej výroby vstřikového lití
Odprodej výroby plastů firmě BIRO Edwin Bischof AG
Stávající zákazníci a stroje vstřikového lití byli v souvislosti s odprodejem výroby přesunuty do Romanshornu.

1999 I Převzetí společnosti skupinou Von Roll / Zakoupení lokality v Liberci
Roku 1999 je dnešní společnost převzata švýcarským průmyslovým koncernem Von Roll od firmy Bühler Druckguss AG. Z výrobního závodu tlakového a vstřikového lití
v St. Gallenu založeného v padesátých letech tak vzniká Von Roll Druckguss AG.
V roce 2000 zakoupila skupina Von Roll od firmy František Svobodník - Alupress závod v českém Liberci, který byl založen roku 1991.
Výrobní aktivity byly zcela včleněny do nově vzniklé firmy Von Roll Alupress s.r.o..

1996 I První velkosérie pro automobilový průmysl
Cesta k dodavateli automobilového průmyslu a ke globalizaci
Výroba převodové skříně pro VW jako první velkosériový produkt pro automobilový průmysl.

1995 I Nástup dílů z magnézia
O krok vpřed…
Aby bylo možno na střednědlouhou dobu podpořit zákazníky v jejich snahách o snížení hmotnosti, odvážila se Bühler Druckguss AG slévat slitiny magnézia pro odlitek Lagerbrücke pro Scintilla / Bosch.

1985 I Pan Alfred A. Lichtensteiger přebírá od pana Oskara Ronnera vedení společnosti
Změna ve vedení společnosti
Pan Alfred A. Lichtensteiger přebírá vedení společnosti a v jako první švýcarské slévárně zahajuje vytvoření Management systému kvality podle tehdejší normy SN 029100B. Tímto bylo možné získat nové evropské zákazníky a slévárna se postupně rozšiřovala.

1973 I První kroky směrem k automatizaci
Roku 1973 začaly první kroky směrem k automatizaci procesních kroků
V roce 1975 byla zavedena v St. Gallenu zkrácená pracovní doba a snížen počet zaměstnanců z 340 na 220. Ve stejném roce získala firma Gebr. Bühler AG prvního zahraničního zákazníka Knorr Bremse KG.

1965 I Rozšíření o novou administrativní budovu, nástrojárnu a halu skladu
Opětovné rozšíření o novou administrativní budovu, nástrojárnu a halu skladu
Klíčovou činností jsou odlitky pro šicí stroje BERNINA. Další externí dílny v Urnäsch, Mogelsberg, Nesslau a nově v St. Johann podporují výrobu.

1959 I Rozšíření výstavby včetně zavedení vstřikového lití plastů
Rozšíření výrobních kapacit
Rozšíření výstavby včetně zavedení vstřikového lití plastů s osmi Bühler stroji vstřikového lití.

1950 I Výstavba firmou Gebr. Bühler AG z Uzwilu v St. Gallen-Winkeln
Závod byl odkoupen firmou Gebr. Bühler AG z Uzwilu od firmy Scandola AG a přestavěn
na slévarnu. V roce 1992 byla společnost přejmenována na Bühler Druckguss AG a vznikl první kontakt s firmou Alupress v České republice.
Scandola AG vyráběla stroje k výrobě konzerv. Firma Gebr. Bühler AG, Druckguss und Spritzgusswerk AG výráběla vedle odlitků také vysavač „Kobold“ (Skřítek).

1932 I Zahájení výroby odlitků ze zinku
Rozšíření produktového portfolia
S nožem na dopisy pro firmu Hasler začaly první kroky ke zpracování slitin zinku.

1925 I Začátky jako «zkušební laboratoř»
Slévárna byla založena roku 1925 jako "zkušební laboratoř" oddělení tlakového lití firmy Bühler AG v Uzwilu
Společnost vzešla z firmy Bühler AG z Uzwilu založené roku 1860. Tato firma začala v dvacátých letech 20. století s výrobou techniky
pro tlakové lití odlitků z hliníku pro vlastní výrobu mlýnů. Protože nakoupené stroje tlakového lití z USA neodpovídaly představám firmy Bühler,
zahájila společnost vývoj a výrobu vlastních zařízení tlakového lití. První stroj tlakového lití slitin byl uveden do provozu v roce 1927.