Motor a převodovka

Pohonný systém se skládá z velmi komplexních a úzce tolerovaných komponentů, které musejí odolávat termicky-dymickým zátěžím a jsou často náročně sestaveny z mnoha dílů.

Několik příkladů