Proces slévání

Tlakové lití je výrobní postup s nejvyšší precizností, který vtlačí lehkou slitinu pod vysokým tlakem do ocelové formy. Aplikace tlakového lití je velmi všestranná a lze ji nalézt prakticky
ve veškerém investičním zboží denní potřeby. Hlavním celosvětovým odběratelem odlitků je
s podílem přes 60% automobilový průmysl.

Co je to tlakové lití?

V roce 1910 dorazilo do Evropy slévání olova, cínu a zinku. Tento z Ameriky známý výrobní postup jako vstřikové lití byl později vytlačen označením tlakové lití a byl ve Švýcarsku poprvé zaveden firmami Injecta, Teufenthal (1920) a Bühler (1925), dnes DGS Druckguss Systeme AG.
Od těchto dob se tento výrobní postup dále rozvíjel ve prospěch stále větších, těžších a náročnějších dílů.


Proces

  • Při tlakovém lití se využívají především lehké slitiny. Ty jsou za vysoké rychlosti a pod vysokým tlakem nality do ocelových forem,
   kde rychle vytuhnou.
  • Vnesení taveniny do formy obslouží píst pod tlakem cca. až 1200 baru. Přitom je zapotřebí uzavírací síly forem v rozsahu několika desetitisíc kN.
  • Skrze vysoký tlak jsou vytvarovány i ty nejjemnější detaily.
  • Nákladné formy umožňují hospodárné tlakové lití pouze pro vysoké počty kusů.

  Tento výrobní postup je využíván při výrobě velkého množství rovnoměrných dílů s jemnou povrchovou úpravou (sériová výroba). Stroj tlakového lití dělá tento výrobní postup velmi hospodárným, jelikož lze v krátké době hromadnou výrobou výhodně vyrobit přesné odlitky. V závislosti na materiálu je možné vyrobit s jednou formou tlakového lití několik desetitisíců až statisíců odlitků.